Termeni și condiții

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.

Accesul și utilizarea acestui website sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând website-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între dumneavoastră și Clinica Sf. Stefan sunt înlocuite prin prevederile prezentelor condiții de utilizare. În privința prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul interactionarii cu acest website, va rugam sa consultati Politica Cookie, precum și Prelucrarea si confidentialitatea datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermediul website-ului, disponibile pe website: https://www.clinicasfstefan.ro/

Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, condițiile de utilizare ale acestui website, vă rugăm să părăsiți acest website.Vizitarea, folosirea, comandarea, rezervarea, programarea la produsele afișate pe website-ul https://www.clinicasfstefan.ro/ implică acceptarea condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a website-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

Website-ul https://www.clinicasfstefan.ro/ este administrat de SMILE DENT SRL . societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6302/2001, având CUI 14012420, cu sediul în Bucuresti, Str. Sfantul Stefan 13B E, Romania.

Scopul permis pentru utilizarea website-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obține acces la site și la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia trebuie să obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii de internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. SMILE DENT SRL . nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dumneavoastră de comunicare cu acesta. Prin termenul „vizitator” al website-ului se înțelege orice persoană care va accesa website-ul. Prin termenul „utilizator” al website-ului se înțelege orice „vizitator” care se înregistrează ca și „utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări ale website-ului https://www.clinicasfstefan.ro fără o notificare în prealabil. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Nu sunt permise:

1. copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest website;

2. încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;

3. încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua SMILE DENT SRL  sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua SMILE DENT SRL  care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea SMILE DENT SRL ;

4. încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua SMILE DENT SRL  prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;

5. folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul website-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing, pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese

Disponibilitatea Serviciului

SMILE DENT SRL  își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. SMILE DENT SRL  nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică / juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul website-ului. SMILE DENT SRL  poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a website-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

Obligațiile de înregistrare

Pentru a putea cumpăra / comanda / rezerva / programa de pe https://www.clinicasfstefan.ro, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website.

Pentru informații cu privire la modul de prelucrare a datele cu caracter personal, scopul solicitării, temeiul legal al acestora precum și necesitatea consimțământului dumneavoastră, vă rugăm să consultați Politica de Confidentialitate, precum și Politica privind protecția datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermediul website-ului, disponibile pe website: https://www.clinicasfstefan.ro

În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale, complete și nealterate despre dumneavoastră.

Preț și modalități de plată

Prețurile prezentate includ TVA

Prețul de achizitie prezentat pe bonul fiscal / factură va fi același cu cel prezentat pe website la momentul achiziției.

Plata produselor se efectuează în numerar, prin card debit / credit la locatie sau prin card debit / credit la plasarea comenzii online.

Drepturile de autor (Copyright)

Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest site este deținut de SMILE DENT SRL  sau de afiliații / partenerii săi. Niciun material de pe acest website nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisă, a SMILE DENT SRL . Conținutul acestui website, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe website sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea SMILE DENT SRL  sau a afiliaților / partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu acest website ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al companiei SMILE DENT SRL , aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru website-urile neafiliate cu care website-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest website de către alte persoane decât cele autorizate de SMILE DENT SRL  și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vânzarea, revânzarea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul, folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de  SMILE DENT SRL  prin intermediul website-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni. SMILE DENT SRL  își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea website-ului, a conținutului, securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita SMILE DENT SRL  sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest website este de competența instanțelor de drept comun din România.

Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de e-mail: office@clinicasfstefan.ro

Politica de confidențialitate

Aspectele menționate mai jos se vor completa și se vor interpreta împreună cu prevederile Politicii privind protectia datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermediul website-ului, disponibile pe website, precum și ale Politicii de Confidentialitate, disponibile pe website: https://www.clinicasfstefan.ro.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii / dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii / produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și ale prevederilor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date („GDPR”), SMILE DENT SRL  are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopurile colectării datelor sunt marketing, reclamă și publicitate, statistică și servicii de comunicații electronice. Refuzul de a furniza datele vă interzice participarea în cadrul concursurilor sau accesul la unele servicii ale website-ului companiei. SMILE DENT SRL , prin intermediul website-ului https://www.clinicasfstefan.ro, prelucrează adresa de email a utilizatorilor. Adresele de email vor fi stocate în baze de date computerizate. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa printr-un e-mail la office@clinicasfstefan.ro sau cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de corespondență în Bulevardul Octavian Goga 6 bloc M25, intre scarile 1 si 2, parter București 030982, Romania, SMILE DENT SRL  se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și / sau procedurile judiciare.

SMILE DENT SRL , fiind comerciant si administrator https://www.clinicasfstefan.ro/ si Balloonline SRL, fiind prestatorul de servicii de creare a website-ului https://www.clinicasfstefan.ro/ nu răspund de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

SMILE DENT SRL , fiind comerciant si administrator https://www.clinicasfstefan.ro/ si Balloonline SRL, fiind prestatorul de servicii de creare a website-ului https://www.clinicasfstefan.ro/ nu răspund nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

Responsabilități privind produsele

SMILE DENT SRL  nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achizitionate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menționate de producător.

Limitarea răspunderii

SMILE DENT SRL  nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă SMILE DENT SRL  a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

1. utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor website-ului;

2. costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin / de pe website;

3. acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;

4. declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor website-ului;

5. orice altă problemă legată de serviciile website-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe website, postat pe website de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de corespondență în Str. Sfantul Stefan 13B E, București, România, sau la adresa de e-mail office@clinicasfstefan.ro.

Acest website este oferit în această formă fără alte garanții. SMILE DENT SRL  nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui website sau ale conținutului său.

Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest website, utilizatorul a luat la cunoștință faptul că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și SMILE DENT SRL . În cazul unor eventuale conflicte între SMILE DENT SRL . și clienții săi, se va încerca, mai întâi, rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minimum 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu plasarea comenzii, clientul acceptă fără obiecții Termenii și Condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din comandarea, utilizarea, rezervarea sau programarea la produsele disponibile pe website-ul https://www.clinicasfstefan.ro.